søndag 30. september 2007

AMO - Norges kuleste folk.

Det finnes en gruppe mennesker i Norge som jeg mener får altfor lite oppmerksomhet. Det rettes stadig søkelys mot hvor lite ungdom leser, det skrives ofte om den økende anglofiseringen i det norske språk og ikke minst, over alt skrives det i økende grad tekster oversprøytet med fryktelig skjemmende særskriving. Dette er klare tendenser i samfunnet som alle forteller den samme historien, språket forfaller.

Den gruppen som får for lite oppmerksomhet, er de som i stillhet motarbeider disse tendensene. Jeg tenker selvsagt til dels på de mange neglisjerte litteraturstudentene, enten det er allmenn litteratur eller nordisk litteratur, og naturligvis også en respektabel andel av språkstudentene med, men i tillegg til disse selvskrevne skikkelser finnes det også andre. Jeg personlig kjenner både filosofistudenter, barnehagearbeidere, profesjonelle malere, lærere, grunnskoleelever, elever ved videregående skole og slaskete sivilingeniørstudenter som alle er seg bevisste sitt eget språk, og som alle avskyr ord del ing s feil. Det er altså en ukjent gruppe der ute, en egen folkebevegelse, som alle gjør sitt beste for å skrive korrekt og som en, da det aldri foretas en større undersøkelse av hvor mange som faktisk misliker orddeling, ikke vet noen ting om. Det foreligger meg bekjent ingen statistikker som forteller hvor mange som egentlig behersker det norske språk korrekt, og heller ingen oversikt over hvor mange av de skrivekyndige i Norge som bevisst unngår særskriving. Det eneste som foreligger er de daglige påminnelsene om forfallet, i offentlige papirer, i elevers skoletekster og kanskje særlig i billige reklameplakater.

Denne tausheten omkring vår bevegelse anser jeg som et klart tegn på regjeringens politikk. Dette er myndighetenes forsøk på å kneble oss, usynliggjøre oss, rett og slett kvele oss ved å nekte å anerkjenne vår eksistens.

Heldigvis er det noen som har tatt saken i egne hender. Vi som er språkinteresserte burde takke dem på våre knær over at de har våget å stille seg i myndighetenes søkelys på den måten, trass i alle motarbeidende forsøk. Denne relativt lille gruppen er kanskje Norges kuleste forsamling av nerder og kaller seg astronomer mot orddeling.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar