mandag 15. august 2011

Bra


Hun sier alltid det er bra
Hun ville aldri si noe annet.
Men så er jo det sånn det fungerer mellom oss
sånn er reglene vi bygger på
Og jeg vil ikke ha det annerledes

Tror jeg.

som poeten sa,
Elsker du nok, lyver du. Ofte.

Så veldig sant.

Og hun elsker nok. Vi
elsker begge.
Dette eksisterer, dette er sant

og det er gjensidig.