Thursday, March 7, 2013

Da min oldemorble født, hadde hun som kvinne ikke stemmerett.


No comments:

Post a Comment