Tuesday, January 10, 2012

barnelæreVi lærer som små
at et plaster skal rives av raskt

du og jeg river av limet i milimetersteg