Friday, October 1, 2010

gi utløp for frustrasjon på dodøren.

Vi har alle tenkt det, men bare én gutt på Dragvoll har faktisk skrevet det ned:

No comments:

Post a Comment