Monday, May 25, 2009

Frempek

Fordi jeg er oppslukt av eksamen i litteratur. Den handler ikke om frempek, men om metafiksjon - litterære grep begge deler.

No comments:

Post a Comment